G-voetbal bij de S.V. Grol

G-voetballers zijn al ruim 25 jaar een vast onderdeel van de voetbalfamilie van de KNVB, het motto:” normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet”, dekt de lading geheel. De aanduiding G staat niet voor gehandicapt, zoals vaak wordt aangenomen maar is slechts de indeling van de voetbalcategorieën zoals deze al bestond voor het ontstaan van G-voetbal. De G was de eerstvolgende letter. G-voetbal is er voor kinderen met een beperking; verstandelijk en/of lichamelijk, dat kan een leerachterstand zijn, autisme, een lager IQ, het syndroom van Down maar ook lichamelijke beperkingen als hersenletsel, niet goed kunnen horen of het moeten missen van een ledemaat.

G-voetbal maakt het mogelijk dat alle kinderen vrij mee kunnen doen op hun eigen manier en niveau en dat zij zichzelf kunnen zijn zonder dat iemand daar raar van op kijkt. Jongens en meisjes spelen samen in één elftal. Getraind wordt op de Marveld Arena, de reden daarvoor, dáár zijn de minste prikkels die voor afleiding zorgen zodat er ook echt gevoetbald kan worden. Ambitie voor G-voetbal binnen S.V. Grol is er zeker! Groeien naar een paar teams en hopelijk in de toekomst ook een team voor volwassenen. Ook competitievoetbal ligt in de lijn der verwachting. Dat blijft echter nog even toekomstmuziek, eerst maar eens lekker genieten van het voetballen zelf!! Het plezier voor en de betrokkenheid van de kinderen staan voorop en de kinderen reageren daar héél erg goed op.

 

Gamp ebiz is shirtsponsor van het G-voetbal van S.V. Grol en zal in de toekomst nog aanverwante artikelen gaan sponsoren om zo het G-voetbal een zo professioneel mogelijke uitstraling te geven en zo het gevoel te creëren dat ze “gelijk” zijn aan welk ander elftal dan ook.