Telefonische klantenservice, persoonlijk en buitengewoon geduldig
Wij kunnen snel en eenvoudig telefoontjes bestemd voor jouw webshop afhandelen. Er wordt razendsnel nummerherkenning toegepast, en de juiste bestelling en eventuele communicatie historie bij de conversatie gezocht. Hierdoor kan onze klantenservice snel en adequaat handelen. Uiteraard kunnen ze ook een adviserende rol spelen.

 

Telefoonnummers aanvragen
Het is mogelijk om een telefoonnummer bij ons aan te vragen voor bijna elk net- of landnummer. Jouw webshop krijgt hiermee direct een professionele en betrouwbare uitstraling.